Audyt księgowy

Więzień Labiryntu

Dowiedz się więcej

Niezależnie od formy prowadzonej księgowości świadczymy dla Państwa usługi audytu księgowego oraz kadrowo-płacowego w zakresie prowadzonej przez Państwa dokumentacji oraz dokonanych rozliczeń. Usługa ta ma na celu wychwycenie nieprawidłowości oraz braków w dokumentacji, które powinniście Państwo uzupełnić.

Audyt księgowy i kadrowo-płacowy obejmuje przede wszystkim:

 

 

 • weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej m.in. wystawianych faktur, dokumentacji dotyczącej transakcji międzynarodowych,
 • analiza poprawności dokonywanych rozliczeń w zakresie księgowości uproszczonej (dotyczy Książki Przychód i Rozchodów oraz Ryczałtu),
 • weryfikacja zapisów w księgach handlowych oraz polityki rachunkowości,
 • analiza poprawności dokonywanych rozliczeń w zakresie podatku VAT,PIT, CIT
 • weryfikacja akt pracowniczych (sprawdzenie kompletności dokumentów),
 • kontrola dokumentacji kadrowej sporządzanej w ramach zatrudnienia i zwolnienia pracownika,
 • weryfikacja poprawności naliczania i udzielania urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych itd.),
 • audyt ważności okresowych badań lekarskich, szkoleń pracowników,
 • prawidłowość zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników z ZUS (oraz członków ich rodzin),
 • weryfikacja poprawności naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 • przegląd zwieranych umów o pracę oraz cywilno-prawnych, weryfikacja dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zadzwoń lub napisz