Uproszczona księgowość

Więzień Labiryntu

Dowiedz się więcej

Księgowość uproszczona to Księga Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencja Przychodów- przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Księgowość uproszczona dedykowana jest przede wszystkim podmiotom prowadzonym w ramach:

jednoosobowych działalności gospodarczych

spółek cywilnych osób fizycznych

spółek jawnych osób fizycznych

spółek partnerskich

których przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Po przekroczeniu powyższego limitu podmiot gospodarczy zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości. Limit ten przeliczamy po kursie z dnia 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach Książki Przychodów i Rozchodów dokonują płatności podatku od osiągniętych dochodów. Przez dochód rozumiemy przychód pomniejszony o poniesione koszty. Podatek może być wówczas opłacany liniowo (19%) oraz według zasad ogólnych (do czerwca 2022 -17% i 32%, po ostatniej zmianie "Polskiego Ładu" 12% i 32%).

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w której przedsiębiorca płaci podatek według stawki określonej dla danego rodzaju działalności. Wysokość podatku ustalana jest w oparciu o osiągnięte przychody. Wówczas do określenia kwoty zobowiązania podatkowego nie bierzemy pod uwagę poniesionych kosztów.

Usługa prowadzenia księgowości uproszczonej obejmuje:

 

 

 • weryfikacja poprawności otrzymanych dokumentów księgowych,
 • prowadzenie na podstawie dokumentów księgowych KPiR/Ewidencji Przychodów ujmujących zdarzenia występujące w danym okresie w sposób chronologiczny,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, (JPK_V7, VAT-UE, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R i innych w ramach prowadzonych usług księgowych),
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz księgowanie bieżących odpisów amortyzacyjnych,
 • przygotowywanie formalnych pism do Urzędu Skarbowego w kwestiach dotyczących bieżącej obsługi księgowej,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, GUS, reprezentacja podczas kontroli.

Cennik i pakiety

Pakiet
 • do 20 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
od 200 zł
Pakiet
 • do 50 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
od 350 zł
Pakiet
 • do 100 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
od 550 zł
Pakiet
 • powyżej 200 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
Cena ustalana indywidualnie

Pakiety księgowe oferują Państwu wybór najlepszych rozwiązań cenowych dla Państwa przedsiębiorstw.

Zadzwoń lub napisz