Pełna księgowość

Księgi rachunkowe

Dowiedz się więcej

To najbardziej rozbudowany ewidencyjnie system księgowy prowadzony zgodnie z przepisami prawa podatkowego, Ustawą o rachunkowości, Krajowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

 

Dostarcza precyzyjnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym, niezbędnych dla celów sprawozdawczości, jak również analizowania danych i pozyskiwania nowych źródeł finansowania działalności.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych

spółki prawa handlowego:
z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne, partnerskie

fundacje i stowarzyszenia

osoby fizyczne, spółki cywilne,
których przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro przeliczonych po kursie NBP z dnia 30 września roku poprzedniego

Usługa prowadzenia
ksiąg rachunkowych obejmuje:

 

 

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie planu kont dostosowanego do potrzeb ewidencyjnych podmiotu gospodarczego,
 • przegotowywanie dokumentów rejestracyjnych i aktualizacyjnych,
 • weryfikacja poprawności otrzymanych dokumentów księgowych,
 • prowadzenie na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zdarzenia występujące w danym okresie w sposób chronologiczny,
 • uzgadnianie sald kont rozrachunkowych,
 • generowanie zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych (JPK_V7,VAT-UE CIT-8, PIT-4R,PCC-3 i innych w ramach prowadzonych usług księgowych),
 • przygotowywanie sprawozdawczości GUS,NBP,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz księgowanie bieżących odpisów amortyzacyjnych,
 • przygotowywanie formalnych pism do Urzędu Skarbowego w kwestiach dotyczących bieżącej obsługi księgowej,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, GUS, reprezentacja podczas kontroli.

Cennik i pakiety

Pakiet
 • do 20 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
od 600 zł
Pakiet
 • do 50 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
od 1200 zł
Pakiet
 • do 100 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
od 1500 zł
Pakiet
 • powyżej 200 dokumentów
 • obsługa kadrowo-płacowa 45 zł za pracownika
 • konsultacje księgowe w cenie
Cena ustalana indywidualnie

Pakiety księgowe oferują Państwu wybór najlepszych rozwiązań cenowych dla Państwa przedsiębiorstw.

Zadzwoń lub napisz