Kadry i płace

Więzień Labiryntu

Dowiedz się więcej

Niezależnie od formy prowadzonej księgowości świadczymy dla Państwa usługi kadrowo-płacowe. Zakres prowadzonych usług uzależniony jest od formy zatrudnienia/współpracy.

Obsługa kadrowo- płacowa obejmuje:

 

 

 • weryfikację poprawności otrzymanych dokumentów kadrowych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • rejestrację, miesięczne rozliczenia ZUS, wyrejestrowywanie pracowników,
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie list płac,
 • generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych, pasków wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji oraz obliczanie zobowiązania wobec ZUS,
 • terminowe i prawidłowe ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzenie deklaracji podatkowych PIT-4,
 • generowanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,
 • przygotowywanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS, PFRON, w sprawach związanych z bieżącą obsługą kadrowo-płacową,
 • archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych,
 • kontakt z Urzędem Skarbowym, GUS, ZUS,
 • reprezentacja podczas kontroli.

Zadzwoń lub napisz